Verlofstelsels

Gids voor besturen, blz. 53 e.v.

In het onderwijs zijn er heel wat soorten verlofstelsels. De regelgeving is behoorlijk complex. 

Bepaalde mogelijkheden tot onderbreking van de loopbaan zijn een recht voor de personeelsleden, voor andere is de voorafgaande toestemming van het bestuur vereist.