Vaste benoeming

Gids voor besturen, blz. 52 e.v.
 
Vaste benoeming is een decretaal bepaalde toestand die aan een personeelslid een aantal rechten en plichten toekent.
Voor vaste benoemingen geldt er een voorrangsregeling, maar binnen een bepaalde categorie kan een bestuur in principe vrij kiezen uit de groep personeelsleden die gekandideerd hebben voor een bepaalde benoeming en die aan de voorwaarden beantwoorden.

Update (23/05/2016)