Tijdelijke aanstelling

Gids voor besturen, blz. 49 e.v.

Tijdelijke personeelsleden worden in het begin van hun loopbaan steeds voor bepaalde duur aangesteld. 

Na opbouw van dienstanciënniteit in een scholengemeenschap verwerven ze het recht op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur; dit recht creëert voor alle schoolbesturen van de scholengemeenschap verplichtingen tegenover dit personeelslid.

Eenmaal een aanstelling voor doorlopende duur is gerealiseerd, loopt ze in beginsel door over de schooljaren heen.
 
Voor tijdelijke aanstelling van bepaalde duur gebruiken we het letterwoord TABD, en voor tijdelijke aanstelling van doorlopende duur TADD. Voor een personeelslid dat van doorlopende duur is aangesteld gebruiken we TADD’er.