Terbeschikkingstelling en reaffectatie

Gids voor besturen, blz. 54

Als een school onvoldoende uren heeft om al haar vast benoemde personeelsleden tewerk te stellen, kan het zijn dat de boventallige personeelsleden moeten worden terbeschikkinggesteld en gereaffecteerd.

Update (23/05/2016)

Update (13/06/2016)

 

  • Gids voor besturen, blz. 54 e.v.

    In de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap komen de terbeschikkinggestelde personeelsleden terecht van scholen die tot een scholengemeenschap behoren en die het schoolbestuur niet heeft kunnen reaffecteren of wedertewerkstellen.