Recht op onderwijs

Gids voor besturen, blz. 19 e.v.

Onderwijs en opvoeding staan centraal

Elk kind heeft recht op onderwijs, vorming en opvoeding. Dit recht is door de politieke overheid internationaal erkend door de Universele Rechten van de Mens en door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en nationaal door de Belgische Grondwet. Ook de kerkelijke gezagsdragers hebben dit recht uitdrukkelijk erkend tijdens Vaticanum II.

Vrijheid van onderwijs

De vrijheid om onderwijs te organiseren omvat het recht van oprichting, het recht van richting en het recht van inrichting. De ouders hebben eveneens de vrijheid om een school te zoeken naar hun keuze.

Leerplicht

In Vlaanderen bestaat geen schoolplicht, maar een leerplicht voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

Basisregels die een bestuur moet naleven

Deze vrijheid van organisatie is niet absoluut. Het bestuur moet de wettelijke of decretale bepalingen naleven, om subsidies te ontvangen en erkende diploma's te kunnen uitreiken.