Preventie van en omgaan met conflicten

Gids voor besturen, blz. 53 e.v.

Preventie van conflicten

Het bestuur besteedt voldoende aandacht aan preventie van conflicten en streeft naar een constructieve houding en aanpak bij moeilijkheden.
 

Bemiddeling

Het bestuur onderzoekt of bemiddeling een oplossing kan brengen bij conflicten. Bemiddeling kan een conflict vaak oplossen zonder dat er winnaars of verliezers zijn.

De tuchtprocedure

Het decreet rechtspositie voorziet een formele tuchtprocedure in geval een personeelslid tekortkomt aan zijn plichten.
Wanneer een bestuur een tuchtprocedure overweegt, is het belangrijk om vooraf en tijd contact op te nemen met zijn Verbond om zich te laten bijstaan.