Personeelscategorieën, ambten en bekwaamheidsbewijzen

Gids voor besturen, blz. 47 e.v.

Ambten in soorten en categorieën

Bij de gesubsidieerde personeelsleden hoort elk ambt tot een bepaalde soort en een bepaalde categorie.

Er zijn drie soorten ambten: wervingsambten, selectieambten en bevorderingsambten.

De benaming van de categorieën kan verschillen per onderwijssector: het bestuurs- en onderwijzend personeel, het beleids- en ondersteunend personeel, het paramedisch personeel ...

Bekwaamheidsbewijzen

Voor elk ambt is ook bepaald welke bekwaamheidsbewijzen in aanmerking komen om aangesteld te kunnen worden. Per ambt onderscheidt men drie mogelijkheden: vereist, voldoende geacht en ander.