Overheidsopdrachten

Gids voor besturen, blz. 69 e.v.
Voor alle contracten die het bestuur sluit voor aanneming van werken, leveringen of diensten dient het de wet overheidsopdrachten toe te passen. De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 juli 2013.

Meer informatie