• Het katholiek onderwijs behoort tot het onderwijsnet van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

  Het onderwijs in Vlaanderen wordt georganiseerd door: 

  1. de Vlaamse Gemeenschap: GO!, 
  2. gemeenten en provincies: gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO), 
  3. privaatrechterlijke rechtspersonen (en natuurlijke personen): gesubsidieerd vrij onderwijs (GVO). 

  Gids voor besturen, blz. 21 e.v.

 • Gids voor besturen, blz. 34

  U kan verder surfen naar de algemene website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.