Onderwijsaanbod - structuurwijzigingen

Gids voor besturen, blz. 57

Voor elke structuurwijzing aan het onderwijs- en internaatsaanbod van het katholiek onderwijs dient het bestuur een aanvraagdossier in bij de Verbonden of bij de Dienst Internaten en bij de bevoegde Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie.

Na goedkeuring van de aanvraag door de DPCC moeten de scholen het initiatief ook ofwel ter goedkeuring voorleggen, ofwel meedelen aan de overheid.

Wat is een structuurwijziging?

Met structuurwijziging wordt ondermeer bedoeld:

  1. de oprichting, opheffing, afsplitsing en fusie van scholen en internaten; evenzeer wijzigingen aan de samenstelling van de scholengemeenschappen;
  2. de oprichting of afschaffing van structuuronderdelen;
  3. de herlokalisering of de herschikking van het bestaande onderwijsaanbod.

Aanvullende informatie