Leerplannen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Gids voor besturen, blz. 41 e.v.

Leerplannen

Katholieke basis- en secundaire scholen volgen de leerplannen die door hun verbonden (VVKBaO en VVKSO) werden opgesteld. Scholen die de leerplannen volgen, zijn in orde voor de onderwijsinspectie. De ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn immers in de leerplannen geïntegreerd. Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk programma doorlopen. Het team selecteert ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of een leerlingengroep wil nastreven.

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen 

Eindtermen zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid als noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie.
Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid wenselijk acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie.

Update (23/05/2016)

Update (13/06/2016)

Vormen van arbeid door leerlingen
 
Info taalscreening