Kwaliteitszorg: bouwstenen voor goed bestuur

Gids voor besturen, blz. 124 e.v.

 

VIMKO-basisdocument

Dit basisdocument onderscheidt drie hoekstenen voor kwaliteitsvol bestuur.

Vorming bestuurders als eerste hoeksteen

Vorming en ondersteuning op maat

Besturen die willen reflecteren over de kwaliteit van de bestuurswerking, kunnen beroep doen op ondersteuning op maat. Die ondersteuning kan variëren van een oriënterend gesprek, over een toekomstgerichte reflectie over de bestuurswerking tot een begeleide zelfevaluatie van de bestuurswerking, de bestuurstaken en/of de basishoudingen in het bestuur.

Eigen reflectie

Besturen kunnen er ook voor kiezen om in hun eigen bestuur met het reflectiedocument 'Hoekstenen kwaliteitsvol besturen' aan de slag te gaan.

 Twee andere hoekstenen voor kwaliteitsvol bestuur

Update (13/06/2016)

  • Datagebruik als instrument voor kwaliteitsontwikkeling: Dataloep