Kinderopvang

Afhankelijk van de plaatselijke situatie en noden beslist een bestuur om al dan niet zelf kinderopvang te organiseren.
De directie participeert best ook aan het Lokaal Overleg Kinderopvang, dat door de gemeente georganiseerd wordt.