Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Gids voor besturen, blz. 27 e.v.

Het bestuur behoort tot het katholiek onderwijs.