• Gids voor besturen, blz. 85

    In elke scholengemeenschap functioneert een Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap (OCSG).

  • Gids voor besturen, blz. 84 e.v.

    Het medezeggenschapscollege is de overkoepelende schoolraad voor alle schoolraden van dezelfde scholengemeenschap. Met ingang van 1 september 2014 is de oprichting niet meer verplicht. Scholen binnen dezelfde scholengemeenschap kunnen een medezeggenschapscollege oprichten als minstens één schoolraad daarom vraagt en deze vraag motiveert. In dat geval moeten alle schoolraden van de scholen behorend tot diezelfde scholengemeenschap vertegenwoordigd worden in dit medezeggenschapscollege.