Inspraak

Gids voor besturen, blz. 79 e.v.

Een bestuur kan het opvoedingsproject maar ten volle verwezenlijken als alle leden van de opvoedingsgemeenschap eraan meewerken en verantwoordelijkheid daarin opnemen.

Naast het bestuur en de directie maken de personeelsleden, de leerlingen en de ouders deel uit van de opvoedingsgemeenschap. Daarnaast wordt er ook met een aantal anderen samengewerkt. Denk aan andere onderwijssectoren, internaten, de scholengemeenschap, het bedrijfsleven, de kerk- en woongemeenschap, ...