Inschrijvingsbeleid

De centrale gedachte achter de regelgeving omtrent het inschrijvingsbeleid is dat elke leerling recht heeft op inschrijving in de school of vestigingsplaats van zijn keuze. 

Het inschrijvingsbeleid omvat ondermeer de vastlegging van de capaciteit, de voorrangsregels en de eventuele aanmeldingsperiode.

Het inschrijvingsbeleid dient conform te zijn aan deze door het VSKO onderschreven engagementsverklaring.

Aanvullende informatie

Het decreet betreffende het inschrijvingsrecht geldt niet voor een inschrijving in een internaat.