Het schoolwerkplan

Gids voor besturen, blz. 33 e.v.

Het schoolwerkplan is het planningsinstrument van de school met intenties, standpunten, werkwijzen, afspraken en maatregelen die betrekking hebben op doelen, inhouden, vormgeving en organisatie van opvoeding en onderwijs op déze school.

Het decreet basisonderwijs schrijft een aantal elementen voor die in het schoolwerkplan moeten opgenomen worden, terwijl er in het secundair onderwijs geen decretale bepalingen zijn in verband met het schoolwerkplan.