Het mandaat vak godsdienst

Het definitief mandaat wordt twee jaar later gegeven na een positieve evaluatie en wordt door de leerkracht zorgvuldig bijgehouden.

Gids voor besturen, blz. 39 e.v.

Elke pas afgestudeerde die onmiddellijk of in de toekomst in aanmerking komt om godsdienst te geven dient een mandaat aan te vragen voor het geven van r.-k. godsdienst. Het gaat om kleuteronderwijzers, onderwijzers titularissen of ambulanten, taakleerkrachten, leermeester rooms-katholieke godsdienst… maar niet om leerkrachten die aangesteld worden in het ambt van leermeester bewegingsopvoeding, logopedist, kinesist… 

Elke bisschop verleent dit mandaat voor zijn bisdom.

Na aanvraag ontvangt de leerkracht een voorwaardelijk mandaat: de toestemming om het vak rooms-katholieke godsdienst te geven in de tijdelijke opdracht waarvoor men is aangeworven.