Het Lokaal Overlegplatform (LOP)

Een lokaal overlegplatform verzamelt alle onderwijsverstrekkers en een breed gamma van lokale organisaties in een bepaalde gemeente of een bepaalde regio. 

Er zijn aparte LOP's voor het basis- en voor het secundair onderwijs.