Het goed gebruik van de onderwijstijd

Gids voor besturen, blz. 41 e.v

De oordeelkundige aanwending van de onderwijstijd is een aspect van kwaliteitszorg.

In het basisonderwijs zijn er richtlijnen over de verdeling van de onderwijstijd over de leerdomeinen.
In het secundair onderwijs zijn er voor alle studierichtingen lessentabellen en is er een Algemeen Pedagogische Reglementering over het goed gebruik van de onderwijstijd.