Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding werkt aanvullend ten opzichte van de school en werkt daarbij multidisciplinair.

In het secundair onderwijs moeten alle scholen van een scholengemeenschap gebruik maken van de diensten van een zelfde CLB.

Elke school stelt gezamenlijk een beleidscontract op met een CLB. Dit contract moet elke drie jaar vernieuwd worden. In de bijzondere bepalingen van dit contract worden de meer concrete afspraken tussen de school en het CLB vastgelegd. Elk jaar, vóór eind september worden deze bijzondere bepalingen hernieuwd of aangepast.