Het bestuur kiest organisatievormen en werkwijzen

Gids voor besturen, blz. 95 e.v.

Alle besturen zijn georganiseerd als een rechtspersoon, meer bepaald een vzw. De werking daarvan wordt geregeld door de vzw-wet, de statuten en het eventuele huishoudelijke reglement. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, maar hoeft niet alles zelf te doen. Het bestuur kan bevoegdheden delegeren en werkt samen met ondermeer de directie en de scholengemeenschap.

 • Gids voor besturen, blz. 95 e.v.
   
  Alle besturen zijn thans geen feitelijke vereniging meer, maar een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met een algemene vergadering en een raad van bestuur. Besturen geven verder invulling aan de vzw-wet in de eigen statuten, het huishoudelijk reglement en in de dagelijkse werking.
 • Gids voor besturen, blz. 109 e.v.
 • Gids voor besturen, blz. 110 e.v.
 • Gids voor besturen, blz. 116 e.v.
 • Gids voor besturen, blz. 119 e.v.
  De scholengemeenschap is een geschikt samenwerkingsplatform ondersteunend aan de kerntaak van het onderwijs: het leerproces en de opvoeding van de leerling. Waar het bestuur van de scholengemeenschap (CASS of CAIM) een feitelijke vereniging is,  zijn het de individuele schoolbesturen die de verantwoordelijkheid dragen voor de verbintenissen die door de scholengemeenschap worden aangegaan.
 • Gids voor besturen, blz. 121 e.v.

 • Gids voor besturen, blz. 124 e.v.