Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Gids voor besturen, blz. 50 e.v.

Personeelsleden hebben recht op een degelijke loopbaanbegeleiding. Indien personeelsleden voor meer dan 104 dagen aangesteld worden, is het verplicht voor hen een functiebeschrijving op te stellen. Op regelmatige basis vinden functioneringsgesprekken plaats. En minstens om de vier jaar wordt een personeelslid geëvalueerd

Het bestuur is evaluator van de directeur en desgevallend ook van de adjunct-directeur en/of de beheerder

Het bestuur is evaluator van de directeur en desgevallend ook van de adjunct-directeur of de internaatsbeheerder. Hiervoor worden best enkele bestuursleden gemachtigd. De gemandateerden stellen de functiebeschrijving op, houden de functioneringsgesprekken en voeren de evaluatie uit.

Evaluatie van andere personeelsleden

Voor de andere personeelsleden vervult het bestuur in vele gevallen de rol van tweede evaluator.

Uitgebreide informatie