Flankerend onderwijsbeleid

Het decreet flankerend onderwijsbeleid wil gunstige randvoorwaardens scheppen voor alle scholen en onderwijsnetten op het grondgebied van een stad of een gemeente.
De lokale overheid kan scholen ondersteunen en sociale voordelen toekennen: ochtend- en avondtoezicht, middagtoezicht, de toegang tot gemeentelijke infrastructuur en het zwembad, leerlingenvervoer ...
Samenwerking op het vlak van verkeersbeleid, gedeelde sportinfrastructuur, tussenkomsten bij culturele manifestaties of meerdaagse schoolreizen behoren ook tot de mogelijheden.