Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden van de VSKO-websites

Het VSKO is niet aansprakelijk voor om het even welke schade ten gevolge van gebruik van de informatie op deze websites of op een website waarnaar verwezen wordt. Deze websites worden naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Het VSKO geeft evenwel geen garantie wat betreft de accuraatheid of de actualiteit van de meegedeelde informatie. De informatie die wij op deze website aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies aan de gebruiker beschouwd worden. Voor specifiek advies doet u best een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen. Dit kan door een e-mail te versturen naar disclaimer@vsko.be met de vermelding 'juridisch advies'. Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen bieden wij u enkel ter informatie aan. Weergave of reproductie van deze website of van onderdelen ervan mag mits u vermeldt dat de informatie afkomstig is van het VSKO