De Schoolraad

Gids voor besturen, blz. 79 e.v.

De schoolraad

In elke basisschool en elke secundaire school is de oprichting van een schoolraad verplicht. De schoolraad bestaat uit verschillende - even grote -geledingen:
  1. de leerkrachten
  2. de ouders
  3. de leerlingen (enkel in het secundair onderwijs)
  4. vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

De onderliggende raden: de pedagogische raad, de ouderraad en de leerlingenraad

In elke basisschool en elke secundaire school is de oprichting van een pedagogische raad en van een ouderraad verplicht als tenminste 10 % van de leerkrachten, respectievelijk de ouders daarom vraagt.

In elke secundaire school is de oprichting van een leerlingenraad verplicht als tenminste 10 % van de leerlingen daarom vraagt. In een basisschool is de oprichting van een leerlingenraad verplicht als tenminste 10 % van de 11- en 12-jarige leerlingen daarom vraagt. Het schoolreglement bepaalt hoe de leerlingenraad wordt samengesteld.

De pedagogische raad, de ouderraad en de leerlingenraad (deze laatste enkel van een secundaire school) kunnen op vraag en ten behoeve van de schoolraad advies uitbrengen. Deze raden kunnen een advies op eigen initiatief uitbrengen, voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen.

De pedagogische raad, de ouderraad en de leerlingenraad hebben over hun activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van al het personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen.

Aanvullende documentatie

Een model van kiesreglement, een stappenplan voor oprichting en een model voor een overeenkomst tussen schoolraad, schoolbestuur en directie kan u op meerdere plaatsen vinden: