De relatie bestuur - scholengemeenschap

Gids voor besturen, blz. 119 e.v.
De scholengemeenschap is een geschikt samenwerkingsplatform ondersteunend aan de kerntaak van het onderwijs: het leerproces en de opvoeding van de leerling. Waar het bestuur van de scholengemeenschap (CASS of CAIM) een feitelijke vereniging is,  zijn het de individuele schoolbesturen die de verantwoordelijkheid dragen voor de verbintenissen die door de scholengemeenschap worden aangegaan.