De pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleiding wordt gezien als een externe ondersteuning voor de school. De begeleiders doen vooral aan procesbegeleiding en werken aan kwaliteitsverbetering. Hun opdracht is dus niet evaluerend of controlerend, maar helpend en begeleidend.

Voor het vak godsdienst heeft de inspecteur-adviseur godsdienst zowel een controlerende als een begeleidende opdracht.
 
Er is een begeleidingsdienst in ieder bisdom. Daarnaast hebben ook een aantal congregaties hun eigen begeleidingsdienst. Tot slot is er de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs in Brussel. 
 
Internaten kunnen beroep doen op de Dienst Internaten van het VSKO inzake kwaliteitszorg en pedagogische begeleiding.