De opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs

Gids voor besturen, blz. 27 e.v.

De Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs verwoordde in 1994 de algemene doelstellingen van elke katholieke school in de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

De opdrachtsverklaring omschrijft de katholieke school in drie korte hoofdstukjes: 

  1. opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis; 
  2. een samen op te bouwen schoolgemeenschap; 
  3. een herkenbare katholieke school. 

De Dienst Internaten van het VSKO specificeerde de opdrachtsverklaring vanuit de context van de eigen sector: Opdrachtsverklaring. Internaten in het katholiek onderwijs in Vlaanderen.