De onderwijsnetten

Het katholiek onderwijs behoort tot het onderwijsnet van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Het onderwijs in Vlaanderen wordt georganiseerd door: 

  1. de Vlaamse Gemeenschap: GO!, 
  2. gemeenten en provincies: gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO), 
  3. privaatrechterlijke rechtspersonen (en natuurlijke personen): gesubsidieerd vrij onderwijs (GVO). 

Gids voor besturen, blz. 21 e.v.