De katholieke dialoogschool: een integrale kadervisie