De interne dienst en de preventieadviseurs

Gids voor besturen, blz. 74 e.v.

Elk bestuur dient een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te richten. Binnen de interne dienst is minstens één preventieadviseur werkzaam.