De externe dienst

Elk bestuur moet aangesloten zijn bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW). De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur en is jaarlijks opzegbaar vóór 1 juli.