Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Gids voor besturen, blz. 74 e.v.

De realisatie van het jaaractieplan en van het globale preventieplan wordt mede ondersteund en gestuurd door een Comité Preventie en Bescherming op het Werk (vanaf 50 personeelsleden).