Bundelen van krachten en netwerking

Gids voor besturen, blz. 121 e.v.

Netwerken

Onderwijsvicariaten

Comités Besturen bisdommen

Dienst Bestuur & organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Ministerie van Onderwijs en Vorming

Bundelen van krachten

Om zijn opdracht als bestuur ten volle waar te maken, kan een bestuur daadwerkelijk de krachten bundelen met andere besturen, zowel binnen de scholengemeenschap als over de grenzen van de scholengemeenschap heen.
Het bestuursmodel van de toekomst vind je in het document 'Naar een bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting'.
 

Reflectieproces in het bestuur

Intentieovereenkomst

Patrimonium

Vzw

Melden van wijzigingen

Bezoldigde medewerkers