Boekhouding

Gids voor besturen, blz. 66

Vereenvoudigde of dubbele boekhouding

De vzw-wet legt aan elke vzw-schoolbestuur de verplichting op tot het voeren van een boekhouding. Kleine vzw's vallen niet onder de verplichting tot het voeren van een dubbele boekhouding en zijn dus gerechtigd een vereenvoudigde boekhouding te voeren.