Arbeidsovereenkomst

Gids voor besturen, blz. 49 e.v.

Het bestuur sluit met elk personeelslid een arbeidsovereenkomst af.