Arbeiders en bedienden

Gids voor besturen, blz. 55 e.v.

Een bestuur kan personeelsleden zelf in dienst nemen: arbeiders of MVD-personeel (meesters-, vak- en dienstpersoneel), maar ook bedienden.

Het bestuur sluit een arbeidsovereenkomst met dit personeel af en stelt ook een arbeidsreglement op. 
Vragen m.b.t. deze materie: contacteer Rudi Warson, personeelsdirecteur VSKO.
 
De bevoegde overlegorganen voor dit personeel zijn de paritaire comités:
  1. PC 152 voor de arbeiders
  2. PC 225 voor de bedienden

Meer informatie