Algemeen Reglement

Gids voor besturen, blz. 31 e.v.

Het bestuur waakt erover dat elk personeelslid een exemplaar ontvangt van het algemeen reglement van het personeel in het katholiek onderwijs.

Er zijn per onderwijssector verschillende algemene reglementen: 

  • basis- en secundair onderwijs; 
  • volwassenenonderwijs; 
  • internaten 

Zie ook: Dienst Personeel Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Vraag en antwoord

Kan het bestuur leerkrachten verplichten om deel te nemen aan meerdaagse bosklassen? 

In het algemeen reglement van het katholiek onderwijs lezen we onder artikel 13:
"§ 3 Begeleiding van meerdaagse schoolactiviteiten, zowel binnen als buiten de schooldagen, gebeurt op vrijwillige basis. Het tijdstip van deze activiteiten wordt in principe medegedeeld bij de aanvang van het schooljaar."