Algemeen en Arbeidsreglement

Gids voor besturen, blz. 49 e.v.

Het schoolbestuur waakt erover dat elk personeelslid een exemplaar ontvangt van het algemeen reglement van het personeel in het katholiek onderwijs en een exemplaar van het eigen arbeidsreglement van de school.